Hotărâri

ANUL 2020

HCL NR.9 din 18.02.2020 - privind aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice, pentru anul 2020.

HCL nr.8 din 18.02.2020 - privind  mandatarea primarului/reprezentantului Comunei MĂERIȘTE în A.G.A. ADI ECODES, în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018  ;

HCL NR.7 din 18.02.2020 - privind  alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni :martie, aprilie și mai 2020;

HCL NR.6 din 18.02.2020 - privind  aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020;

HCL NR.5 din 23.01.2020privind aprobarea  utilizării excedentului bugetar local-cod A9800 rezultat la închiderea exercițiului financiar al anului 2019, în sumă de 229.660,27 lei, care va fi utilizat pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, în anul 2020;

HCL NR.4 din 23.01.2020privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcționa pe raza Comunei Măerişte în anul şcolar 2020 – 2021;

HCL NR.3 din 23.01.2020privind stabilirea salariilor de bază, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Măeriște și din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului Local Măeriște, județul Sălaj;

HCL NR.2 din 23.02.2020privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020;

HCL NR.1 din 23.01.2020 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excendentul anului 2019 ;

Pages: 1 2 3 4 5