Hotărâri

Hotararea 30_2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Maeriste

Hotarare impozite si taxe locale pentru anul 2016.