Hotărâri

ANUL 2019

HCL NR.43 din 23.12.2019privind rectificarea bugetului local pe trim.IV, anul 2019.

HCL NR.42 din 19.12.2019privind stabilirea și aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul  fiscal 2020;

HCL NR.41 din 19.12.2019privind  aprobarea acordării ,,Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, net, familiilor din Comuna Măerişte, care au împlinit 50 ani de căsătorie sau urmează să împlinească în cursul anului 2019;

HCL NR.40 din 19.12.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.39 DIN 28.11.2019privind aprobarea alocării sumei de 12000 lei , de la bugetul local, pentru achiziționarea pachete-cadou pentru copiii preșcolari, școlari și copiilor cu probleme de handicap/asistați social, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

HCL NR.38 DIN 28.11.2019privind aprobarea / alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020;

HCL NR.37 DIN 28.11.2019privind  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului: “MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT MĂLĂDIA, COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ” ;

HCL NR.36 DIN 28.11.2019privind aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult Parohia/Biserica Ortodoxă Sorușa-Uileac , comuna Măeriște, județul Sălaj;

HCL NR.35 DIN 28.11.2019privind  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.34 DIN 31.10.2019 - privind  aprobarea alocării de la bugetul Comunei Măeriște, a unor fonduri, pentru activităţi nonprofit de interes local, unității de cult din localitatea Giurtelecu Șimleului, județul Sălaj.

HCL NR.33 DIN 31.10.2019 - privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

HCL NR.32 DIN 30.09.2019 - privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune a imobilului cu destinația de Cabinet medical, situat în localitatea Măeriște, nr. 196, comuna Măeriște, județul Sălaj,  încheiat între Consiliul Locat Măeriște și dr.COZMA GABRIELA, medic specialist de medicină de familie.

HCL NR.31 DIN 30.09.2019 - privind aprobarea cheltuielilor ce reprezintă contribuția proprie la proiect a Comunei Măeriște și care vor fi suportate din bugetul local al Comunei Măeriște , în cadrul proiectului ,, MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ”  proiect care va fi depus pentru finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.

HCL NR.30 DIN 30.09.2019 – privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MĂERIȘTE, JUDEȚUL SĂLAJ”

HCL NR.29 DIN 30.09.2019 – privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului Local Măeriște în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Măeriște, județul Sălaj, pentru anul școlar 2019-2020.

HCL NR.28 DIN 30.09.2019 – privind aprobarea atribuirii gratuite a unei cantităţi de material lemnos pentru foc unităţilor de cult de pe raza comunei Măerişte și O.N.G. Fundaţia ,,Prietenia” Măerişte.

Pages: 1 2 3 4 5