Viceprimar

Numele si prenumele: Chis Lucian
Data nasterii:
Adresa: Giurtelecu Șimleului, com. Maeriste, Jud. Salaj
Telefon fix: 0260 657101
Telefon mobil: 0769 224267
E-Mail: primariamaeriste@yahoo.com
Nationalitate:
Experienta: Administrație publica
Educatie: Liceale
Competente si Aptitudini:
Atributii:

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) îndruma si supravegheaza activitatea personalului de pază si guard, conform angajamentelor contractuale;

b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei ;

f) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate , informează pe primar despre situația la zi a acestora si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice județene și  centrale rezultatele acestor evidente;

g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei , precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

h) aplică regulamentul de înmatriculare a mașinilor agricole, a vehiculelor nesupuse înmatriculării.