Economie

Satele comunei se caracterizează în prezent ca fiind localități cu economie agrară, cu rol de cazare a populației care lucrează în localitățile urbane din județul Sălaj (Zalău și Șimleu Silvaniei).

Resursele naturale de care comuna dispune şi care pot fi valorificate sunt:

– în regiunea satului Giurtelecu Şimleului, pe Valea Tăului se găseşte cărbune (lignit), iar la o adâncime mare – sare.

– în zona satului Giurtelecu Şimleului se găseşte gresie calcaroasă cenuşiu deschis, cu granule mărunte de cuarţ şi mică, ce se foloseşte ca piatră brută sau cioplită.

– în zona satului Criştelec si Giurtelecu Simleului se presupune că ar exista bazine petroliere, rezerve ce nu au fost încă cercetate în suficientă măsură.

Condiţiile naturale sunt favorabile dezvoltării agriculturii, ramura care ocupă primul loc in economia teritoriului administrativ.

Pe dealuri predomina solul brun de padure si brun podzolic, sarac in substante nutritive pentru cereale. Alt tip de sol este solul aluvionar, bun pentru agricultura, ce se intâlneste si in lunca Crasnei. Spre Magura Simleului sunt terenuri erozionare.

Solurile sunt in general favorabile culturilor de cereale pentru boabe, plantelor pentru nutret.

Suprafaţa agricolă este de 5783 ha, având următoarea structură:

– teren arabil 3623 ha (62.6%);

– păşuni 1774 ha (30.7%);

– fâneţe 332ha (5.7%);

– vii şi pepiniere viticole 54 ha (1.0%);

 

Alături de cultura plantelor de câmp sectorul creşterii animalelor constituie cea de a doua mare ramură a agriculturii teritoriului administrativ, iar in cadrul acesteia creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor, păsărilor.

Ultima actualizare: 15:30 | 26.06.2024

Scroll to Top
Sari la conținut