Geografie

Caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evoluția spaţială a localitaților.

Teritoriul este caracterizat de următorii factori naturali determinanți:

Relieful predominant este deluros, brăzdat de văi, satele comunei fiind aşezate la altitudini cuprinse între 225 m şi 425 m.

Clima este temperat continentală. Vetrele de localități dispun de un climat de adăpost.

Hidrografic teritoriul este străbătut din partea de sud-est de râul Crasna care primeşte pe teritoriul comunei ca afluenţi: Valea Măerişte, Valea Somosiei, Valea Mălădiei şi Valea Mestecinilor.

Satul Măeriște este situat într-o zonă de dealuri joase, care aparțin de dealurile Silvaniei. Situl de vatră este cuprins între următoarele valori de altitudine: 175 – 200 m.

Localitatea este străbătută la nord de pârâul Somosiei, la sud de pârâul Carastelec, ce se varsă în râul Crasna, râu ce străbate teritoriul de la sud spre nord.

Are o formă areolar-tentaculară, o structură adunată, cu parcele caracterizate prin adâncimi mari.

Vatra satului este împarțită aproape simetric de drumul județean DJ 108 F de unde se ramifică o serie de străzi în cvartale tentaculare extinse de-a lungul străzilor principale, neocupate în totalitate de imobile.

De altfel existența parcelelor libere în cadrul zonelor de locuit caracterizează și celelalte localități.

Satul Cristelec este situat în partea de sud – vest a comunei Măeriște, la o distanță de 13 km de reședință de comună.

Este așezat într-o zonă depresionară, înconjurat în partea sudică de dealurile: Dumbrava, Spinat, Sertas, Leghelu, iar în partea nordică de dealurile: Stupini, Plopi, Pumnii Roșii, Temeteu, Pumnii Bisericii și Copăcel.

Vatra satului Cristelec este liniar – tentaculară, destul de compact construită pe strada principală.

Satul Doh este așezat la nord – vest de reședință de comună, satul Măeriște, la o distanță de 8 km de acesta.

Este așezat într-o zonă de dealuri cu altitudini relativ medii de cca. 425 m, teritoriul satului este străbătut de valea Dohului care împarte in două intravilanul localității.

Vatra localității are o formă liniar – tentaculară, cu o structură adunată.

Satul Giurtecu Șimleului este așezat la sud de satul Măeriște, la o distanță de 3 km față de acesta.

Intravilanul satului mai cuprinde două cătune, cătunul Berc și cătunul Valea Taului.

In jurul satului se găsesc dealuri ce nu depășesc înalțimea de 300 m. La sud – vestul hotarului este dealul Coasta Cornului, dealul Plesa și dealul Bedioasa, iar spre nord – vest dealul Gorisolt. La apus se găsește dealul Pădurea Rea.

Hotarul satului este tăiat de râul Crasna, în care se varsă 6 izvoare care nu seacă nici în timpul verii.

In partea de nord a hotarului se află valea Carastelecului și valea Maladiei, afluenți ai râului Crasna, care în timpul verilor secetoase seacă. Satul este lipsit de câmpii, în schimb o bogăție mare o aduce lunca Crasnei, izvoarele neimpiedicând agricultura.

Izvorul “Valea Taului” străbate catunul cu același nume.

Dupa forma, structura cladită și rețeaua de drumuri, satul Giurtelecu Simleului are o forma liniar – tentaculară, cu o structură adunată.

Satul Maladia este așezat la sud – vest de satul Măeriște, la o distanță de 3 km.

Este așezat într-o zonă de dealuri cu altitudini relativ medii de cca. 425 m, partea sudică a teritoriului, de la vest la est este traversat de Valea Maladiei, afluent al râului Crasna.

Forma satului este areolară, destul de compact construită.

Satul Uileacu Șimleului se încadrează într-o zonă de dealuri cu altitudini între 200 m și 300 m.

Teritoriului satului este străbătut de râul Crasna ce primește pe partea stângă un pârâiaș ca afluent, pârâiaș ce se formează doar când plouă timp mai îndelungat.

Are o formă tentaculară, compact construită.

Ultima actualizare: 11:52 | 7.05.2024

Scroll to Top
Sari la conținut