HCL NR. 39 din 23.09.2020 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2020